The Prime Minister's Vocational Excellence Awards Te Tohu Kairangi Mātauranga Ahumahinga A Te Primimia The Prime Minister's Vocational Excellence Awards Te Tohu Kairangi Mātauranga Ahumahinga A Te Primimia
English En
Māori

Your student honoured for vocational excellence

Launched in 2019, the purpose of this award is to celebrate the achievement of secondary students enrolled in vocational programmes, and to raise the status of vocational education so that more people see vocational education and training as an attractive option when they leave school.
Vocational education is education and training that helps students develop the skills, knowledge and attributes they need to perform a specific role and build a career in an industry. The award rewards the top Year 12 or 13 secondary student enrolled in vocational programmes of learning with a $2,000 monetary prize. One student is eligible per school or wharekura.

Ka whakamanawatia tō ākonga mō te hiranga ahumahinga

Nō te tau 2019 tēnei tohu hou i whakarewatia ai hei whakanui i te mahi rawe a tētahi ākonga kura tuarua e whai ana i te akoranga ahumahi ka tahi, hei whakapiki i te mana o te mātauranga ahumahi ka rua. Ka mutu, ka tokomaha ake te hunga e aro ai ki te akoranga me te whakangungu ahumahi hei huarahi tōtika mōna ina wehe ai i te kura.

Ko te mātauranga ahumahi he mātauranga me he whakangungu e whakawhanake ai i ngā pūkenga, i te mōhiotanga, i ngā huanga e hiahiatia ana hei mahi I tētahi mahi ake me te whai i tētahi ara mahi i roto i tētahi ahumahi. Ka whakahōnoretia te ākonga whakaihuwaka Tau 12, 13 rānei i whakauru atu ai ki ngā akoranga kaupapa ahumahi me tētahi whakawhiwhinga pūtea $2,000. Kotahi te ākonga e āhei ana mai i tēnā kura, i tēnā wharekura.

Transcript

Kia ora koutou, I probably don’t need to tell you that New Zealand is facing some huge challenges and some huge opportunities.

We have a massive skills shortage in this country and yet many of our school leavers, when they leave school, either don't know which future path to take, which future training opportunities to take up or they might simply choose to go into a tertiary institution just because it’s the easiest option.

We need to make sure that those pathways into apprenticeships, those pathways into vocational training and education are much, much clearer.

But, also, that we send a message that vocational training, apprentices, those who become our future trades-people, who become our builders and our plumbers and our electricians - that they’re not only valued, they are critical.

One way we think that we can encourage that, lift the profile of the trades and vocational training, is through things like our Prime Minister’s Vocational Excellence Award.

Something I’m pleased to announce that we will be rolling out throughout New Zealand this coming year.

This award will be available in all schools throughout the country; secondary schools and kura.

And we’re asking schools, principals to identify excellence within their schools, their best vocational education learner, their best future apprentice.

Now, the prize comes with the added bonus of prize money. It will be a $2,000 cash prize. We hope that will encourage these learners into future training and education opportunities, perhaps help them buy tools for their trade or maybe it will help them set up their own business.

Ultimately though, we want more of our young people moving into these forms of education training and careers.

Not only because New Zealand desperately needs them, because they are our future innovators, creators, apprentices and they will be critical to our future.

So, go ahead, nominate, add this to your school prize-giving list.

I look forward to seeing a student from every secondary school and kura across the country exiting their school, holding the prize of the Prime Minister’s Vocational Excellence Award.

Transcript

Kia ora koutou. Kua mōhio kē pea koutou, he wero nui, he arawātea nui anō hoki kei mua i te aroaro o Aotearoa.

Kei te tino kōpaka ngā pūkenga i tēnei whenua. Engari he tokomaha te hunga wehe i te kura kāore e mōhio ko tēhea te ara pai mō rātou ki tua, ko ēhea rānei ngā ara whakangungu me whai atu. Ko ētahi ka haere noa ki ngā kura paetoru i te mea koirā te kōwhiringa māmā.

Me mahi mātou kia mārama noa ake ngā ara mō ngā pia – ngā ara whakangungu, whakaako ringa ahumahi.

Engari me whakatāiri hoki te kōrero, kei te uaratia, kei te matenuitia hoki ngā ringa ahumahi, ngā pia, ngā ringarehe – arā, ngā kāmura, ngā ringakōrere, ngā ringahiko o āpōpō.

Ki a mātou, ko tētahi huarahi hei whakatairanga i ēnei momo kaimahi me ngā ara whakangungu i a rātou, ko ngā kaupapa pēnei i te Tohu Kairangi Mātauranga Ahumahinga a te Pirīmia.

Me taku āhuareka ki te pānui atu koinei tētahi kaupapa kei te tukua haerehia ki Aotearoa ā te tau e tū mai nei.

E āhei mai ana ngā kura tuarua katoa o te motu ki te tohu nei.

E tonoa ana ngā kura me ngā tumuaki kia tautohu i te kairangi i roto i ō rātou kura – tā rātou ākonga akoranga ringa ahumahi pai katoa, tā rātou pia pai katoa hei te anamata.

He moni anō kua tāpiria ki te tohu ināianei, he $2000. Ko te tūmanako, mā konei ka hurikiko ngā ākonga ki ngā whakangungu, akoranga ringa ahumahi kei tua, ka āwhina rānei i a rātou ki te hoko taputapu ringarehe, ki te whakatū pakihi rānei.

Heoi anō, ko te whāinga nui, kia tokomaha ake ngā taiohi e uru ana ki ēnei momo akoranga, e takahi ana i ēnei momo aramahi.

I te mea kei te matenuitia ēnei ringa ahumahi i Aotearoa, ka mutu, ko rātou ngā ringa auaha, ngā pia e tūhauora ai tēnei whenua ā ngā rā e heke mai nei.

Nō reira, kia kaha – tautapatia he ākonga, tāpiria hoki ki ngā tohu ka tukua e tō kura ki ngā ākonga kaiaka.

Tēnei au te tiaki nei i te rā e tū mai ai he ākonga i ia kura tuarua huri i te motu, e wehe ana i te kura ko te Tohu Kairangi Mātauranga Ahumahinga a te Pirīmia kei tōna ringa.

Celebrating the 6 Vocational Pathways

E whakanui ana i ngā Ara Ahumahinga e 6

Social & Community Services

Social & Community Services

Ratonga Pāpori, Hapori

Construction & Infrastructure

Construction & Infrastructure

Waihanga, Tūāhanga

Manufacturing & Technology

Manufacturing & Technology

Whakanao, Hangarau

Primary Industries (Food & Fibre)

Primary Industries (Food & Fibre)

Ahumahi Matua (Kai, Weu)

Service Industries

Service Industries

Ahumahi Ratonga

Creative Industries

Creative Industries

Ahumahi Auaha

Learn more about vocational pathways

He kōrero anō mō ngā ara ahumahinga

Who can nominate a student for a PM Vocational Excellence Award?

Each year, every state and state-integrated secondary school can nominate a single candidate to be presented with a Prime Minister’s Vocational Excellence Award.

Mā wai e whakaingoa tētahi ākonga mō te Tohu Kairangi Mātauranga Ahumahinga a te Pirimia?

Mā ia kura tuarua, kura kāwanatanga, kurā tōpū, wharekura hoki e whakaingoa tētahi ākonga ko ia ka whakawhiwhia ki te Tohu.

Who can nominate a student for a PM Vocational Excellence Award?

Information for students and whānau

Each state and state-integrated secondary school can nominate one student to receive the Award. Students and whānau should talk to teachers about how they can be considered for the Award.

He pārongo mō ngā ākonga me ngā whānau

E taea ana e ia kura tuarua, kura kāwanatanga, kurā tōpū, wharekura hoki e whakaingoa tētahi ākonga ko ia ka whakawhiwhia ki te Tohu. Me kōrero ngā ākonga me ngā whānau ki ngā kaiako mō ngā tikanga e whiriwhiria ai tētahi mō te Tohu.

Information for students and whānau
next content section
Why has this Award been created?

Why has this Award been created?

The Prime Minister has launched this award to celebrate the successes of our future creators, innovators, crafters and tradespeople. Vocational industries offer rewarding and worthwhile employment and meaningful career paths, and New Zealand needs new workers entering the trade, technology and creative sectors in order to support our economy – and ensure we can all prosper.

He aha i whakaritea ai tēnei Tohu?

He mea whakarewa tēnei tohu e te Pirimia hei whakanui i te angitu o āmuri puna waihanga, ringa auaha, ringarehe hoki. Ka tukua e ngā whakahaere ahumahi he mahi tino whaihua, he ara maha tino whaitake hoki, me te aha, e hiahia ana a Aotearoa i ngā kaimahi hou e uru atu ana ki ngā rāngai ringarehe, hangarau, auaha hoki hei hāpai i tōna ōhanga – e tōnui ai tātou katoa.

Prizes and benefits

Prizes and benefits

Each winning student will receive a $2,000 award in recognition of their success in vocational education and training, as well as the prestige of being awarded the Prime Minister’s Award.

Ngā paraihe me ngā hua

Ka whiwhi ia ākonga tētahi tohu $2,000 hei whakamihi i tōna angitu i roto i te mātauranga ahumahinga me te whakangungu, waihoki ka hau te rongo mōna i whakawhiwhia ki te Tohu a te Pirimia.

Judging Process

Judging Process

Each school and kura will be free to choose the single student they believe is most deserving of the Award, using criteria developed by the Ministry of Education. Once your school or kura’s application has been processed, you will be sent the prize and an official certificate to be presented at your end-of-year prize-giving.

Tikanga whakawā

Kei ia kura anō te tikanga hei kōwhiri i tētahi ākonga ake e pono ana rātou ko ia te mea tika mō tēnei Tohu, mā te whakamahi i ngā paearu ka whakaritea e Te Tāhuhu o te Mātauranga. Kia oti te whakatau i te tono a tō kura, ka tukua te paraihe me tētahi tiwhikete ōkawa ki tō kura, hei tuku mā koutou anō i te hui tuku paraihe i te mutunga o te tau.

Important Dates

Ngā rā nui

Nominations Open

26 July 2021

Tuwhera ai ngā tapatanga

26 Hōngongoi 2021


Nominations Close

22 October 2021

Kati ai ngā tapatanga

22 Whiringa-ā-nuku 2021


Award Date

Varies from school to school

Te rā tuku tohu

Kei tēnā, kei tēnā kura te tikanga

next content section

Nominate a student

Nominations for the 2021 Award are now open. Please make sure your nomination has been endorsed by your school’s Principal, otherwise we will be unable to consider your application – and please ensure only one student is nominated to receive the Award for your school.

To nominate a student from your school or kura you can either complete the PDF form and email it the designated email address, or  SUBMIT YOUR NOMINATION  using your Education Sector Logon (ESL) login. 

Watch the video below to learn how to apply online using your ESL login. If you don't have your ESL account set-up, or do not have the appropriate authority, follow these instructions.

Whakaingoatia tētahi ākonga

Kua tuwhera te ara tautapa mō te Tohu o te tau 2021. Kei wareware, me mātua whakaū te Tumuaki o tō kura i te tautapanga. Ki te kore e pērā, e kore e taea e mātou tō tono te tirotiro. Kia kaua hoki e nui ake i te kotahi te ākonga o tō kura ka tautapangia mō te Tohu nei. 

Hei tautapa i tētahi ākonga o tō kura, me whakaoti te puka PDF, ka tuku ai ki te wāhitau īmēra kua tohua, me  TUKU RĀNEI TŌ TAUTAPANGA  mā te whai i tō takiuru Education Sector Logon (ESL). 

Mātakihia te ataata i raro nei kia mōhio ai koe me pēhea te tono tuihono i runga anō i tō takiuru ESL. Mehemea kāore ō pūkete ESL, kāore rānei i a koe te mana ki te whakamahi, whāia ēnei tohutohu 

Transcript

After logging on to the Prime Minister’s Vocational Excellence Award online nominiations using your ESL logon, you’ll reach the following screen. If your ESL account has the role of PMVEA School User delegated to it, and you are from a state or state-integrated secondary school or kura, the button to apply for the Prime Minister’s Vocational Excellence Award will be visible in the top right. Also on this screen are two PDF files: the Skills and Attributes Framework and the FAQs. These files do not need to be submitted with your nomination and are simply there to assist you in the process. When you are ready to begin filling out the nomination form, click “Apply for Prime Minister’s Vocational Excellence Award” in the top right. The first screen you will be coming to is the privacy information for the nomination. This screen does not require any user input, and click next when you are ready to fill out the nomination form. When you come to the Prime Minister’s Vocational Excellence Award nomination form, there are several user entry fields required for submission. Fields who’s heading has a red star beside them are required for submission, and you will not be able to submit without completing these fields. Enter in your role in the school. Enter in the date of the prize-giving ceremony that you will be giving out the award at. Optionally, you can enter in how you found out about the award. Enter in the name of the student receiving the award. Their year level. Their gender. Next, attach the principal’s letter of recommendation. This can be a word document or a PDF and is required for submission. Also required is a list of enrolled courses and standards. You can also upload any other files that you feel help the nomination. Optionally, you can enter in any comments that you feel help the nomination. Lastly, you must check off the principals’ declaration. Once you have completed all of these fields and all of the fields and the compulsory fields with the red stars are all completed, you can submit the application by clicking the greens “Submit Application” button in the bottom right. You will then come to the confirmation screen in which you will receive an application number. You will also receive an email associated with your ESL account indicating that your nomination was successfully submitted. You can now return to main screen.

Transcript

Ina whakamahi koe i tō takiuru ESL hei takiuru ki ngā tautapanga tuihono mō te Tohu Kairangi Mātauranga Ahumahinga a te Pirīmia, ka tae koe ki te mata e whai ake nei. Ina whakamahi koe i tō takiuru ESL hei takiuru ki ngā tautapanga tuihono mō te Tohu Kairangi Mātauranga Ahumahinga a te Pirīmia, ka tae koe ki te mata e whai ake nei. 
Mehemea kua riro ko tō pūkete ESL te Ringa Whakamahi o te Kura mō te PMVEA, ā, kei tētahi kura tūmatanui, kura whakauruuru-tūmatanui, kura Māori rānei koe, kei te koko matau o runga te pātene hei tono i te Tohu Kairangi Mātauranga Ahumahinga a te Pirīmia.
Kei tēnei mata anō hoki ētahi kōnae PDF e rua: ko te Anga Pūkenga, Pūmanawa me ngā FAQ. Kaua ēnei e tukua mai i te taha o tō tautapanga. Kei reira hei āwhina noa i a koe ki te whai i te ara tono. 
Kia rite koe ki te whakakī i te puka tautapa, pāwhiria te “Apply for Prime Minister’s Vocational Excellence Award” kei te koko matau o runga. Ko te mata tuatahi ka puta ake, ko ngā pārongo matatapu mō te tautapanga. Kāore he mahi māu i tēnei mata. Pāwhiria te ‘next’ ina rite koe ki te whakakī i te puka tautapa. 
Kia tae koe ki te puka tautapa mō te Tohu Kairangi Mātauranga Ahumahinga a te Pirīmia, he maha ngā āpure tāurunga me whakakī hei tuku tono. Me he whetū whero kei te taha o te āpure, me mātua whakakī taua āpure e oti pai ai te tono, e taea ai hoki e koe te tono te tuku mai. 
 Whakaurua tō tūranga i te kura. Whakaurua te rā o te hui tuku tohu e tukua ai tēnei o ngā tohu. Ki te hiahia koe, tohua mai nō hea tō mōhio ki tēnei tohu. Whakaurua te ingoa o te ākonga ka whiwhi i te tohu. Whakaurua tōna tau kura me tōna ira. Whai i muri i tēnei, tāpiria te reta taunaki a te tumuaki. Me tuhinga Word, me PDF rānei tēnei e oti pai ai te tono nei. Me tāpiri anō te rārangi o ngā akoranga me ngā paerewa kua kawea, e kawea ana rānei e te ākonga. Me he kōnae anō, he kōrero anō rānei e whakaaro ana koe ka tautoko i te tautapanga, e pai ana kia tāpiria hoki ēnei. Ā, me hoatu tohuāe ki te pouaka taki mō te whakapuakitanga a te tumuaki. 
Kia oti katoa ēnei āpure te whakakī, mātua rā ngā āputa kua tohua ki te whetū whero, kua pai tō tuku mai i te tono, mā te pāwhiri i te pātene kākāriki “Submit Application” kei te koko matau o raro.Hei reira koe ka tae atu ki te mata whakaū. Hei reira hoatu ai ki a koe he tau mō tō tono.  
Ka tae atu hoki he īmēra e hono ana ki tō pūkete ESL hei tohu kua tutuki pai tō tuku tautapanga.Kua pai ināianei tō hoki ki te mata matua.