The Prime Minister's Vocational Excellence Awards Te Tohu Kairangi Mātauranga Ahumahinga A Te Primimia The Prime Minister's Vocational Excellence Awards Te Tohu Kairangi Mātauranga Ahumahinga A Te Primimia
English En
Māori

Your student honoured for vocational excellence

Launched in 2019, the purpose of this award is to celebrate the achievement of secondary students enrolled in vocational programmes, and to raise the status of vocational education so that more people see vocational education and training as an attractive option when they leave school.
Vocational education is education and training that helps students develop the skills, knowledge and attributes they need to perform a specific role and build a career in an industry. The award rewards the top Year 12 or 13 secondary student enrolled in vocational programmes of learning with a $2,000 monetary prize. One student is eligible per school or wharekura.

Ka whakamanawatia tō ākonga mō te hiranga ahumahinga

Nō te tau 2019 tēnei tohu hou i whakarewatia ai hei whakanui i te mahi rawe a tētahi ākonga kura tuarua e whai ana i te akoranga ahumahi ka tahi, hei whakapiki i te mana o te mātauranga ahumahi ka rua. Ka mutu, ka tokomaha ake te hunga e aro ai ki te akoranga me te whakangungu ahumahi hei huarahi tōtika mōna ina wehe ai i te kura.

Ko te mātauranga ahumahi he mātauranga me he whakangungu e whakawhanake ai i ngā pūkenga, i te mōhiotanga, i ngā huanga e hiahiatia ana hei mahi I tētahi mahi ake me te whai i tētahi ara mahi i roto i tētahi ahumahi. Ka whakahōnoretia te ākonga whakaihuwaka Tau 12, 13 rānei i whakauru atu ai ki ngā akoranga kaupapa ahumahi me tētahi whakawhiwhinga pūtea $2,000. Kotahi te ākonga e āhei ana mai i tēnā kura, i tēnā wharekura.

Transcript

The Prime Minister’s Vocational Excellence Award, or PMVEA, is awarded to secondary school students who demonstrate vocational excellence. It celebrates our future creators, innovators, crafters and tradespeople. One year 12 or 13 student per school or wharekura is eligible to receive the Award.

To nominate a student from your school or wharekura, complete the digital nomination form and submit the required supporting materials using your Education Sector Login (ESL) through the PMVEA website. Alternatively, email the completed nomination form sent to your school to vocational.excellence@education.govt.nz. Whichever way you choose to submit, the nomination must be signed and endorsed by your school’s Principal. Students should talk to their teachers about how they can be considered for the Award.

For more information, visit our website: pmvea.education.govt.nz.

Transcript

Ka whakawhiwhia Te Tohu Kairangi Mātauranga Ahumahinga a te Pirimia, te PMVEA, rānei ki ngā ākonga kura tuarua e whakaatu ana i te mātauranga ahumahinga kairangi. E whakanui ana i ngā kaihanga, kaiauha, kaihoahoa me ngā ringa rehe o anamata. Kotahi te tauira Tau 12, 13 rānei o ia kura, wharekura rānei e māraurau ana ki te whiwhi i tēnei Tohu.

Hei tautapa i tētahi ākonga nō tō kura, wharekura rānei, whakakīia te puka tautapa matihiko, ā ka tuku i ngā rauemi tautoko tōtika mā tō Takiuru Rāngai Mātauranga (ESL) mā te paetukutuku PMVEA. Ka taea rānei te īmēra te puka tautapa i tukuna ki tō kura, ā, kua oti hoki te whakakī, ki vocational.excellence@education.govt.nz. Ahakoa te huarahi ka tuku koe i tō puka, me whakamana, me waitohu hoki te Tumuaki o tō kura i te puka tautapa. Me kōrero ngā ākonga ki ō rātou kaiako me pēhea ai rātou e whai whakaarotia mō te Tohu.

Mō ētahi atu mōhiohio haere ki tā mātou pae tukutuku: pmvea.eduction.govt.nz.

Celebrating the 6 Vocational Pathways

E whakanui ana i ngā Ara Ahumahinga e 6

Community, Health, Education & Social Services

Ratonga Pāpori, Hapori

Construction & Infrastructure

Waihanga, Tūāhanga

Manufacturing, Engineering & Logistics

Whakanao, Hangarau

People, Food & Fibre

Ahumahi Matua (Kai, Weu)

Services

Ahumahi Ratonga

Creative, Cultural, Recreation & Technology

Ahumahi Auaha

Learn more about vocational pathways

He kōrero anō mō ngā ara ahumahinga

Who can nominate a student for a PM Vocational Excellence Award?

Each year, every state and state-integrated secondary school can nominate a single candidate to be presented with a Prime Minister’s Vocational Excellence Award.

Mā wai e whakaingoa tētahi ākonga mō te Tohu Kairangi Mātauranga Ahumahinga a te Pirimia?

Mā ia kura tuarua, kura kāwanatanga, kurā tōpū, wharekura hoki e whakaingoa tētahi ākonga ko ia ka whakawhiwhia ki te Tohu.

Information for students and whānau

Each state and state-integrated secondary school can nominate one student to receive the Award. Students and whānau should talk to teachers about how they can be considered for the Award.

He pārongo mō ngā ākonga me ngā whānau

E taea ana e ia kura tuarua, kura kāwanatanga, kurā tōpū, wharekura hoki e whakaingoa tētahi ākonga ko ia ka whakawhiwhia ki te Tohu. Me kōrero ngā ākonga me ngā whānau ki ngā kaiako mō ngā tikanga e whiriwhiria ai tētahi mō te Tohu.

next content section

Why has this Award been created?

The Prime Minister has launched this award to celebrate the successes of our future creators, innovators, crafters and tradespeople. Vocational industries offer rewarding and worthwhile employment and meaningful career paths, and New Zealand needs new workers entering the trade, technology and creative sectors in order to support our economy – and ensure we can all prosper.

He aha i whakaritea ai tēnei Tohu?

He mea whakarewa tēnei tohu e te Pirimia hei whakanui i te angitu o āmuri puna waihanga, ringa auaha, ringarehe hoki. Ka tukua e ngā whakahaere ahumahi he mahi tino whaihua, he ara maha tino whaitake hoki, me te aha, e hiahia ana a Aotearoa i ngā kaimahi hou e uru atu ana ki ngā rāngai ringarehe, hangarau, auaha hoki hei hāpai i tōna ōhanga – e tōnui ai tātou katoa.

Prizes and benefits

Each winning student will receive a $2,000 award in recognition of their success in vocational education and training, as well as the prestige of being awarded the Prime Minister’s Award.

Ngā paraihe me ngā hua

Ka whiwhi ia ākonga tētahi tohu $2,000 hei whakamihi i tōna angitu i roto i te mātauranga ahumahinga me te whakangungu, waihoki ka hau te rongo mōna i whakawhiwhia ki te Tohu a te Pirimia.

Judging Process

Each school and kura will be free to choose the single student they believe is most deserving of the Award, using criteria developed by the Ministry of Education. Once your school or kura’s application has been processed, you will be sent the prize and an official certificate to be presented at your end-of-year prize-giving.

Tikanga whakawā

Kei ia kura anō te tikanga hei kōwhiri i tētahi ākonga ake e pono ana rātou ko ia te mea tika mō tēnei Tohu, mā te whakamahi i ngā paearu ka whakaritea e Te Tāhuhu o te Mātauranga. Kia oti te whakatau i te tono a tō kura, ka tukua te paraihe me tētahi tiwhikete ōkawa ki tō kura, hei tuku mā koutou anō i te hui tuku paraihe i te mutunga o te tau.

Important Dates

Ngā rā nui

Nominations Open

17 July 2023

Tuwhera ai ngā tapatanga

17 o Hōngongoi 2023


Nominations Close

20 October 2023

Kati ai ngā tapatanga

20 o Oketopa 2023


Award Date

Varies from school to school

Te rā tuku tohu

Kei tēnā, kei tēnā kura te tikanga

next content section

Nominate a student

Congratulations to all our winners. Nominations have closed for 2023

To nominate a student from your school or kura, complete the digital nomination form and submit the required supporting materials using your Education Sector Logon (ESL) login.

Whakaingoatia tētahi ākonga

E mihi ana ki te katoa o ngā toa. Kua kati tēnei tohu mō te tau 2023

E tautapangia ai tētahi ākonga nō tō kura, whakakīa te puka tautapa ā-hiko, ka tuku ai i ngā taunakitanga e tika ana mā te whakamahi i tō takiuru ki Education Sector Logon (ESL).

Max Loh