The Prime Minister's Vocational Excellence Awards Te Tohu Kairangi Mātauranga Ahumahinga A Te Primimia The Prime Minister's Vocational Excellence Awards Te Tohu Kairangi Mātauranga Ahumahinga A Te Primimia
English En
Māori

Your student honoured for vocational excellence

Launched in 2019, the purpose of this award is to celebrate the achievement of secondary students enrolled in vocational programmes, and to raise the status of vocational education so that more people see vocational education and training as an attractive option when they leave school.
Vocational education is education and training that helps students develop the skills, knowledge and attributes they need to perform a specific role and build a career in an industry. The award rewards the top Year 12 or 13 secondary student enrolled in vocational programmes of learning with a $2,000 monetary prize. One student is eligible per school or wharekura.

Ka whakamanawatia tō ākonga mō te hiranga ahumahinga

Nō te tau 2019 tēnei tohu hou i whakarewatia ai hei whakanui i te mahi rawe a tētahi ākonga kura tuarua e whai ana i te akoranga ahumahi ka tahi, hei whakapiki i te mana o te mātauranga ahumahi ka rua. Ka mutu, ka tokomaha ake te hunga e aro ai ki te akoranga me te whakangungu ahumahi hei huarahi tōtika mōna ina wehe ai i te kura.

Ko te mātauranga ahumahi he mātauranga me he whakangungu e whakawhanake ai i ngā pūkenga, i te mōhiotanga, i ngā huanga e hiahiatia ana hei mahi I tētahi mahi ake me te whai i tētahi ara mahi i roto i tētahi ahumahi. Ka whakahōnoretia te ākonga whakaihuwaka Tau 12, 13 rānei i whakauru atu ai ki ngā akoranga kaupapa ahumahi me tētahi whakawhiwhinga pūtea $2,000. Kotahi te ākonga e āhei ana mai i tēnā kura, i tēnā wharekura.

Transcript

Kia ora koutou, I probably don’t need to tell you that New Zealand is facing some huge challenges and some huge opportunities.

We have a massive skills shortage in this country and yet many of our school leavers, when they leave school, either don't know which future path to take, which future training opportunities to take up or they might simply choose to go into a tertiary institution just because it’s the easiest option.

We need to make sure that those pathways into apprenticeships, those pathways into vocational training and education are much, much clearer.

But, also, that we send a message that vocational training, apprentices, those who become our future trades-people, who become our builders and our plumbers and our electricians - that they’re not only valued, they are critical.

One way we think that we can encourage that, lift the profile of the trades and vocational training, is through things like our Prime Minister’s Vocational Excellence Award.

Something I’m pleased to announce that we will be rolling out throughout New Zealand this coming year.

This award will be available in all schools throughout the country; secondary schools and kura.

And we’re asking schools, principals to identify excellence within their schools, their best vocational education learner, their best future apprentice.

Now, the prize comes with the added bonus of prize money. It will be a $2,000 cash prize. We hope that will encourage these learners into future training and education opportunities, perhaps help them buy tools for their trade or maybe it will help them set up their own business.

Ultimately though, we want more of our young people moving into these forms of education training and careers.

Not only because New Zealand desperately needs them, because they are our future innovators, creators, apprentices and they will be critical to our future.

So, go ahead, nominate, add this to your school prize-giving list.

I look forward to seeing a student from every secondary school and kura across the country exiting their school, holding the prize of the Prime Minister’s Vocational Excellence Award.

Transcript

Kia ora koutou, I probably don’t need to tell you that New Zealand is facing some huge challenges and some huge opportunities.

We have a massive skills shortage in this country and yet many of our school leavers, when they leave school, either don't know which future path to take, which future training opportunities to take up or they might simply choose to go into a tertiary institution just because it’s the easiest option.

We need to make sure that those pathways into apprenticeships, those pathways into vocational training and education are much, much clearer.

But, also, that we send a message that vocational training, apprentices, those who become our future trades-people, who become our builders and our plumbers and our electricians - that they’re not only valued, they are critical.

One way we think that we can encourage that, lift the profile of the trades and vocational training, is through things like our Prime Minister’s Vocational Excellence Award.

Something I’m pleased to announce that we will be rolling out throughout New Zealand this coming year.

This award will be available in all schools throughout the country; secondary schools and kura.

And we’re asking schools, principals to identify excellence within their schools, their best vocational education learner, their best future apprentice.

Now, the prize comes with the added bonus of prize money. It will be a $2,000 cash prize. We hope that will encourage these learners into future training and education opportunities, perhaps help them buy tools for their trade or maybe it will help them set up their own business.

Ultimately though, we want more of our young people moving into these forms of education training and careers.

Not only because New Zealand desperately needs them, because they are our future innovators, creators, apprentices and they will be critical to our future.

So, go ahead, nominate, add this to your school prize-giving list.

I look forward to seeing a student from every secondary school and kura across the country exiting their school, holding the prize of the Prime Minister’s Vocational Excellence Award.

Celebrating the 6 Vocational Pathways

Celebrating the 6 Vocational Pathways

Social & Community Services

Social & Community Services

Social & Community Services

Construction & Infrastructure

Construction & Infrastructure

Construction & Infrastructure

Manufacturing & Technology

Manufacturing & Technology

Manufacturing & Technology

Primary Industries (Food & Fibre)

Primary Industries (Food & Fibre)

Primary Industries (Food & Fibre)

Service Industries

Service Industries

Service Industries

Creative Industries

Creative Industries

Creative Industries

Learn more about vocational pathways

Learn more about vocational pathways

Who can nominate a student for a PM Vocational Excellence Award?

Each year, every state and state-integrated secondary school can nominate a single candidate to be presented with a Prime Minister’s Vocational Excellence Award.

Mā wai e whakaingoa tētahi ākonga mō te Tohu Kairangi Mātauranga Ahumahinga a te Pirimia?

Mā ia kura tuarua, kura kāwanatanga, kurā tōpū, wharekura hoki e whakaingoa tētahi ākonga ko ia ka whakawhiwhia ki te Tohu.

Who can nominate a student for a PM Vocational Excellence Award?

Information for students and whānau

Each state and state-integrated secondary school can nominate one student to receive the Award. Students and whānau should talk to teachers about how they can be considered for the Award.

He pārongo mō ngā ākonga me ngā whānau

E taea ana e ia kura tuarua, kura kāwanatanga, kurā tōpū, wharekura hoki e whakaingoa tētahi ākonga ko ia ka whakawhiwhia ki te Tohu. Me kōrero ngā ākonga me ngā whānau ki ngā kaiako mō ngā tikanga e whiriwhiria ai tētahi mō te Tohu.

Information for students and whānau
next content section
Why has this Award been created?

Why has this Award been created?

The Prime Minister has launched this award to celebrate the successes of our future creators, innovators, crafters and tradespeople. Vocational industries offer rewarding and worthwhile employment and meaningful career paths, and New Zealand needs new workers entering the trade, technology and creative sectors in order to support our economy – and ensure we can all prosper.

He aha i whakaritea ai tēnei Tohu?

He mea whakarewa tēnei tohu e te Pirimia hei whakanui i te angitu o āmuri puna waihanga, ringa auaha, ringarehe hoki. Ka tukua e ngā whakahaere ahumahi he mahi tino whaihua, he ara maha tino whaitake hoki, me te aha, e hiahia ana a Aotearoa i ngā kaimahi hou e uru atu ana ki ngā rāngai ringarehe, hangarau, auaha hoki hei hāpai i tōna ōhanga – e tōnui ai tātou katoa.

Prizes and benefits

Prizes and benefits

Each winning student will receive a $2,000 award in recognition of their success in vocational education and training, as well as the prestige of being awarded the Prime Minister’s Award.

Ngā paraihe me ngā hua

Ka whiwhi ia ākonga tētahi tohu $2,000 hei whakamihi i tōna angitu i roto i te mātauranga ahumahinga me te whakangungu, waihoki ka hau te rongo mōna i whakawhiwhia ki te Tohu a te Pirimia.

Judging Process

Judging Process

Each school and kura will be free to choose the single student they believe is most deserving of the Award, using criteria developed by the Ministry of Education. Once your school or kura’s application has been processed, you will be sent the prize and an official certificate to be presented at your end-of-year prize-giving.

Tikanga whakawā

Kei ia kura anō te tikanga hei kōwhiri i tētahi ākonga ake e pono ana rātou ko ia te mea tika mō tēnei Tohu, mā te whakamahi i ngā paearu ka whakaritea e Te Tāhuhu o te Mātauranga. Kia oti te whakatau i te tono a tō kura, ka tukua te paraihe me tētahi tiwhikete ōkawa ki tō kura, hei tuku mā koutou anō i te hui tuku paraihe i te mutunga o te tau.

Important Dates

Important Dates

Nominations Open

27 July 2020

Tuwhera ai ngā tapatanga

27 Hōngongoi 2020


Nominations Close

Extended to 23 October 2020

Kati ai ngā tapatanga

23 Whiringa-ā-nuku 2020


Award Date

Varies from school to school

Te rā tuku tohu

Kei tēnā, kei tēnā kura te tikanga

next content section

Nominate a student

To nominate a student from your school or kura, simply complete the PDF form and email it to the designated address. Please make sure it has been endorsed and signed by your school’s Principal, otherwise we will be unable to consider your application – and please ensure only a single student is nominated to receive the Award for your school.

Whakaingoatia tētahi ākonga

Hei whakaingoa i tētahi ākonga o tō kura, me whakaoti tonu te puka PDF, ā, ka īmēra atu ki te wāhi i tohua. Me mātua whai kia tautokongia, kia waitohua hoki e te Tumuaki o tō kura, ki te kore e pērātia e kore tō tono e whakaaetia – me mātua whai hoki kia kotahi anake te ākonga ka whakaingoatia kia whakawhiwhia ki te Tohu mō tō kura.